Konu: Ekmeğin Su Aktivitesi ve Ambalajlamadaki Önemi

Kurum: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Araştırma: Dr. Vural YİĞİT

Yurdumuzda ekmek en çok tüketilen gıda maddesi olmasına rağmen, raf ömrü en kısa olan ürünlerden biridir.

Birçok batı ülkesinin aksine, Türkiye’de ekmek günlük olarak üretilir, dağıtılır ve tüketilir. Bu taze tüketim alışkanlığı yurdumuzdaki yapım tekniklerinin özelliği nedeni ile çabuk bayatlama niteliğinde olan ekmeğin muhafazası yönünden birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan biri de ekmeğin ambalajlanmasında karşılaşılan güçlüklerdir.

Yakın geçmişteki dönemlerde ekmeğin ambalajlı olarak satılması hususunda bazı kararlar alınmış olmasına ve uygulamalar yapılmış olmasına karşın, başarısızlıkla karşı karşıya kalınmıştır. Bunda en büyük etken kullanılan ambalaj malzemeleri ve tekniğinden daha çok, ekmek teknolojisindeki su aktivitesi olayları ve dengeleridir. Bu nedenle ekmeklerimizin gerek çabuk bozulma, gerek ambalajlanması yönünden su aktivitesi ilişkileri ve değerlerinin çok iyi bilinmesi gereklidir.

Araştırmanın tüm içeriğini okumak için tıklayın (PDF)