Kuruyemiş ve Kuru Meyvelerde Su Aktivitesi Ölçümü

Kuru meyve ve kuruyemişler bazen karışım olarak birlikte tüketilir, ancak onları gruplandırmanın tek nedeni bu değildir. Hem kurutulmuş meyve hem de kuruyemişler genellikle müşterilere veya tüketicilere satılmadan önce hasat sonrası işleme tabi tutulan doğal ürünlerdir. Bu işlemler esnasında kontrolü bir şekilde kuruyemiş ve kuru meyvelerde su aktivitesi ölçümü gerek ürün kalitesi gerek müşteri memnuniyeti gerekse işletme açısından son derece yararlı olacaktır.

Her iki ürün kategorisi için de nem hataları benzer şekilde acı vericidir; çok fazla su küf anlamına gelir, çok az ise kalite sorunlarından bahsetmek yerine kar kaybı anlamına gelir.

Kuruyemiş ve Kuru Meyvelerde Su Aktivitesi Ölçümü

Çoğu üretici veya alıcı, ağaç kuruyemişlerinin veya kuru meyvelerin “ıslak” olup olmadığını belirlemek için nem içeriğini kullanır. Bu sorunlara neden olabilir.

Şu anda, çoğu üretici veya alıcı, ağaç kuruyemişlerinin veya kuru meyvelerin “ıslak” olup olmadığını belirlemek için nem içeriğini kullanır. Bu sorunlara neden olabilir. İlk olarak, küflenmeye neden olan nem seviyesi her çeşit fındık veya kuru meyve için farklıdır. İkinci olarak, kurumaya bağlı nem, nemi ölçmek için çok kesin bir yöntem değildir – cevap kullanılan yönteme bağlıdır.

Su aktivitesi farklıdır. Küflenebilecek kötü partileri belirlemek çok kolaydır: 0.7 aw üstü herhangi bir ürün küflenebilir, bu değerin altında ise herhangi bir şey olmayacaktır.

Kuruyemiş ve kuru meyvelerde su aktivitesinin ölçülmesi kaliteyi ve karı artırır

Aşırı kurutma ise ürün dokusunu öldürebilmesinden dolayı su aktivitesiyle çözülen bir başka sorundur. Ağırlık olarak satılan bir ürün için,% 0,2 oranında fazla kurutma bile zamanla ciddi oranda kazanç sağlayabilir. Su aktivitesi nemi sıkıca kontrol etmeye yardımcı olur, denetçilerinizi, müşterilerinizi ve işletmenizi mutlu eder.