Konu: Gıdaların Raf Ömrünü Etkileyen Faktörler ve Raf Ömrünün Belirlenmesi

Kurum: Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Araştırma: Vural GÖKMEN, Aydın ÖZTAN

Bütün gıda muhafaza yöntemlerinde amaç, gıdaların kimyasal yapılarından ve/veya depolama ortamından kaynaklanan olumsuzlukların sınırlandırılmasıdır.

Gıdaların depolama stabilitesini artırmak amacı ile birçok fiziksel ve kimyasal yöntem tek başına veya kombine olarak uygulanmaktadır. Günümüz gıda endüstrisinde tüm prosesler belli bir ambalajlama tekniği ile bütünleşmiş olup, gıda maddeleri taşıdıkları özelliklere uygun ambalajlarda tüketime sunulmaktadır.

Tüketici kitlelerinin bilinçlendiği toplumlarda, ambalaj üzerinde son tüketim tarihinin belirtilmesi de büyük bir önem kazanmış ve yasal bir zorunluluk halini almıştır. İşte daha çok ambalajlanmış ürünler için kullanılan raf ömrü deyimi, bir ürünün tüketiciye kullanılabilir önemli bir değişikliğe uğramadan iletilebilmesi için geçen mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal dayanım süresi olarak tanımlanmaktadır.

Bu makalede gıdaların raf ömrünü etkileyen faktörler ve raf ömrünün belirlenmesinde kullanılan hızlandırılmış test yöntemleri üzerinde durulmaktadır.

Araştırmanın tüm içeriğini okumak için tıklayın (PDF)