Bu ekte, muhtelif kaynaklardan seçilmiş insan ve evcil hayvan gıdaların su aktivitesi değerleri görülmektedir.

Gıdaların Su Aktivitesi Değerleri

Tabloda listelenen münferit içerikler ve ürünler alfabetik olarak ana kategorilere ve daha sonra alfabetik alt kategorilere ayrılmıştır.

Malzemenin nem içeriği [% ıslak baz (g su / g numune)% 100] ve / veya aw ölçümünün sıcaklığı da mümkün olduğu şekilde verilmiştir. Bir öğenin aw değeri birden fazla sıcaklıkta ölçüldüyse, aw ve sıcaklık değerleri karşılık gelen sırayla listelenir (yani, listelenen ilk aw listelenen ilk sıcaklığa vb. karşılık gelir).

Gıdaların su aktivitesi değerlerini görmek için tıklayın (PDF)