Konu: Gıdalarda Mikroorganizma Gelişmesini Etkileyen Faktörler

Kurum: Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Araştırma: Kamuran AYHAN

Mikroorganizmalar gıdalarda olumlu veya olumsuz pek çok değişime neden olurlar.

Gıdalar bitki ve hayvan kökenli olmaları nedeniyle bitki ve hayvan dokularında mikroorganizmaların gelişmelerine etki edecek faktörlerin irdelenmesi önem taşımaktadır. Gıda kaynağı olarak kullanılan bitki ve hayvan dokularının doğal yapılarında mikroorganizmaların gelişmesini engelleyecek koruma sistemleri vardır.

Taze gıdalarda bu koruma sistemlerinden bazıları etkinliklerini devam ettirir. Bu doğal olaylar dikkate alınarak, gıdaların ve bunlardan elde edilen ürünlerin mikrobiyolojik bozulmalarının önlenmesinde veya geciktirilmesinde bu parametreler tek tek veya birlikte kullanılabilir.

Araştırmanın tüm içeriğini okumak için tıklayın (PDF)